VÅRA TJÄNSTER

Totalrenovering av tvättstugor.

Bud - frakt - transporter - On Board Courier - Lagerhållning

Vi utför kostnadsfria besiktningar av tvättstugor samt lämnar förslag och offert på förbättringsåtgärder. Vid behov görs specialanpassade installationer för att förebygga problem med buller. Vi utför ombyggnad och ytskiktsrenovering i samband med byte av maskiner. Vi gör alla slags totalrenoveringar. GL Tvättstugeservice AB tillhandahåller specialanpassade maskiner för städföretag, för sjukhus och övriga verksamheter inom vård- och omsorgssektorn.