VÅRA TJÄNSTER

Försäljning och installation av tvättstugeutrustning.

GL Tvättstugeservice AB byter ut enstaka, eller samtliga maskiner i tvättstugan, samt totalrenoverar, vid behov, hela tvättstugor. Vi utför förbättringsarbeten vad gäller funktion, ventilation och energiförbrukning, Ofta går det att spara väldigt mycket energi genom att byta till ny och energieffektivare tvättstugeutrustning.