VÅRA TJÄNSTER

Besiktning av tvättstuga med åtgärdsförslag.

Vi utför kostnadsfria besiktningar av tvättstugor. Vi tar fram förbättringsförslag för tvättstugan, ger eventuell rekommendation för byte till  nya maskiner samt föreslår vid behov omdragning av ventilation som bättre tillgodoser era behov.